DÜĞÜN SÖZCÜĞÜ

dağ arabası

Sözcük hakkında ilk görüş, Eski Türkçede ‘ziyafet/eğlence günü’ manasına gelen toy-kün sözcüğünden türemiş olduğudur. Destekleyici olarak şunu belirtelim:  Toy sözcüğü Uygur bölgesinden Azerbaycan’a kadar yaygın bir coğrafyada “düğün” anlamına kullanılıyor.

Daha manidar olan ikinci görüş ise, düğün sözcüğünün Eski Türkçe tüg- (bağlamak, düğümlemek) eyleminden türemiş olduğudur. Öyle ki “tügün” Divanü Lügati’t-Türk’de de “düğüm” anlamında kullanılıyor.

Bu haliyle sözcük, içerisinde önemli bir mesaj da içeriyor:

Türkler tarihin eski devirlerinden beri iki insanın evlenmesini, iki ayrı ipin birbirine bağlanarak düğümlenmesine benzetmiştir. Sözcük, ailenin ve akrabalığın Türk toplumundaki önemine dikkat çekmesi bakımından oldukça anlamlıdır.