KURBAN SÖZCÜĞÜ ( قربان )

dağ arabası

Arapçadan dilimize geçmiş olan kurban sözcüğü, kurb (قرب) kökünden gelmektedir. Kurb ise ‘yakın olmak, yakınlaşmak; adak adamak, hediye sunmak’ manalarına gelmektedir.

Kurban sözcüğü ‘tanrıya sunulan adak’ anlamındadır. Türkçede mecazen ‘uğruna feda olmak’ anlamında da kullanılır.

Ayrıca İslâm kültüründe bir bayram olan kurban, Allah’a sunulan bir hediyedir. Manasıyla birlikte düşünecek olursak, Müslümanları Allah’a yakınlaştıracak sınırsız yoldan biridir.

Karebe/kurb kökünden dilimizde yer etmiş bir diğer sözcük de akrabadır.

Akraba : Yakın olan, birbirine kan yoluyla bağlı olan.

Hayat kilim, çile nakış
Dokuyoruz iniş, yokuş
Marifet mânâya bakış
Görene canımız kurban. (Abdurrahim Karakoç)