alevArşiv

ALEV SÖZCÜĞÜ

Türkçede ya- diye bir kök vardır ki adeta ışıklıdır. Birçok sözcüğün kökenidir. Öncelikle ya- fiili «parlamak, ışıldamak, ışık saçmak, aydınlanmak» gibi anlamlara gelir. Birden parlayıp arkasından hemen sakinleşenlere saman alevi benzetmesi yapılır. Bu kökten yanmak, yangın, yanıcı, yakacak, …