bucakArşiv

Bucak Sözcüğünün Kökeni

Eski Türkçe “kesmek” anlamına gelen biç- sözcüğünden türemiştir. Sözcüğün arkaik biçimi olan buçgak “kesim, kenar, uç, köşe, yer” demektir. Günümüzde ise bu anlamlarına ek olarak “bir ilçenin bölümü, küçük parçası” anlamına da gelir. Divânü Lügat’it-Türk’te …