derbeder kelimesinin anlamı nedirArşiv

DERBEDER SÖZCÜĞÜ ( در بدر )

Farsça kapı anlamına gelen der sözcüğünden oluşturulmuş bir deyimdir. “Kapı kapı (dolaşan), evsiz barksız, dilenci” anlamlarına gelir. Dilimizde ise “âvâre, kılıksız, derli toplu olmayan” anlamlarında kullanılmaktadır. Farsça kapı sözcüğünden türetilen diğer sözcükler şunlardır: derviş, dergâh …