dere sözcüğünün etimolojisiArşiv

Dere Sözcüğü

Sözcük Farsça “İki dağın arasındaki geçit, vadi” anlamındadır. Dilimizde ise “akarsu, nehir” anlamında kullanılır. İçinde dere sözcüğü geçen deyimlerimiz şunlardır: Bin dereden su getirmek Dere tepe düz gitmek Dereyi görmeden paçayı sıvamak Dereden tepeden konuşmak …