düğün sözcüğüArşiv

DÜĞÜN SÖZCÜĞÜ

Sözcük hakkında ilk görüş, Eski Türkçede ‘ziyafet/eğlence günü’ manasına gelen toy-kün sözcüğünden türemiş olduğudur. Destekleyici olarak şunu belirtelim:  Toy sözcüğü Uygur bölgesinden Azerbaycan’a kadar yaygın bir coğrafyada “düğün” anlamına kullanılıyor. Daha manidar olan ikinci görüş …