hazerfenArşiv

HEZARFEN SÖZCÜĞÜ

Sözcük, Farsça “bin” anlamına gelen “hezar” ve Arapça “bilim, hüner, beceri” anlamındaki “fen” sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu birleşimden doğan hezarfen sözcüğü “bin çeşit hüneri olan, çok becerikli” anlamına gelir. Hezarfen deyince akla Ahmed Çelebi gelir. …