ilenmek sözcüğünün çözümlemesiArşiv

İLENÇ SÖZCÜĞÜ

İlenç sözcüğü, Türkçe kökenli ilen- fiilinden türemiştir. İlenmek; ayıplamak, sitem etmek gibi anlamlara gelir. İlenç ise «beddua» anlamındadır. Bed, dilimize Farsçadan gelmiştir kötü anlamına gelir. Dua ise Arapçadır. Her ne kadar ilenmek, tavsiye edilmese de …