karavan sözcüğünün etimolojisiArşiv

KARAVAN SÖZCÜĞÜ

Sözlüklerde kökeninin İngilizce olduğu yazsa da kökeni esasında Farsça olan karavan sözcüğü, önceleri bir taşıtı değil, bir kafileyi ifade ediyordu: Kervan. Urfa’nın eski ticaret merkezi olan Harran’ın Asurcadaki adı da Harranu şeklinde. Böylece sözcüğün gelişimini …