mecnunArşiv

MECNUN SÖZCÜĞÜ (مجنون)

Arapça bir sözcük olan mecnun, cenne kökünden gelir. Cenne (جنّ), “örttü, gizledi” anlamına gelir. Dilimizde bu kökten türeyen şu Arapça sözcükler mevcuttur: cin, cenin, cennet, cinnet… Gizli, görünmeyen varlık anlamında cin; korunan, gözden gizlenen anlamıyla …