özlemArşiv

ÖZLEM SÖZCÜĞÜ (öz+le-m)

Özlem sözcüğü Eski Türkçe bir sözcüktür. Sözcüğün kökü ise ‘öz’dür. Öz, en temel anlamı ile ‘benlik, çekirdek, ruh, kendi‘ demektir. İnsanın özü, yani somutlaştıracak olursak tıpkı bir meyvenin özü gibi; posasından arınmış en saf, en …