ramazan sözcüğünün etimolojisiArşiv

Ramazan Sözcüğünün Kökeni

Sözcük Arapça rmd kökünden gelir. “Kuru sıcak” anlamına gelen ramad, “kor hâlindeki sıcak kül” anlamında İbranice remes ile aynı kökten kabul edilir. Buradan hareketle Ramazan sözcüğü ise “yandı, kavruldu” anlamına gelir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Bu …