sözcüğün öyküsüArşiv

VİCDAN SÖZCÜĞÜ (وجدان)

Arapça vcd kökünden gelen sözcük “bulma, aklına getirme” anlamlarına gelir. Aynı kökten türeyen vecd sözcüğü ise “kendinden geçme, coşku” demektir. Ahmed Vefik Paşa vicdan sözcüğünü “gönül ölçeği, gönlün şehadeti” olarak tanımlar. Türkçe bir kullanım olan …

MÜZİK SÖZCÜĞÜ ( μουσική )

Eski Yunanca mousikē sözcüğünden alıntıdır. “İlham perisi” anlamına gelen Moúsa  (Mούσα)  sözcüğünden türemiştir. Moúsa (müz) aynı zamanda Yunan mitolojisinde sanat tanrıçalarına verilen özel addır. Yunan mitolojisine göre 9 müz yani 9 ilham perisi vardır. Denilebilir …