sözcük etimolojisiArşiv

Hurda Sözcüğü

Dilimizde iki farklı dilden iki farklı anlama gelen hurda sözcüğü mevcuttur. İlki Farsçadan ödünçlediğimiz ‘hurda‘dır: خورده Sözcük ‘artan yemek, kırıntı‘ ve ‘küçük, değersiz, önemsiz şey‘ anlamına gelmektedir. Dilimizde bu Farsça sözcük, Arapça çokluk eki (+at) …

Alaturka Sözcüğü (alla turca)

İtalyanca asıllı sözcük, ‘Turco’ (Türk) özel adından türemiştir. “Türk gibi, Türk usulü” anlamında İtalyanca bir deyime dönüşmüştür. Benzer olarak alafranga sözcüğünden de bahsedelim; “Frenk usulü, Frenk gibi” anlamlarına gelen İtalyanca sözcük, ‘Franco’ (Fransız) özel adından …

Turkuaz Sözcüğü (turquoise)

Sözcük Fransızca asıllıdır. ‘Turc‘ (Türk) özel adından türemiştir.  ‘Türk’e ait olan, ‘Türk mavisi’, ‘Türk taşı’ anlamlarına gelmektedir. Peki neden bir renk, adını bir milletten almıştır? Sorunun yanıtı Türk milleti için gökyüzünün kutsallığına bağlansa da, daha …