SözcükArşiv

Hurda Sözcüğü

Dilimizde iki farklı dilden iki farklı anlama gelen hurda sözcüğü mevcuttur. İlki Farsçadan ödünçlediğimiz ‘hurda‘dır: خورده Sözcük ‘artan yemek, kırıntı‘ ve ‘küçük, değersiz, önemsiz şey‘ anlamına gelmektedir. Dilimizde bu Farsça sözcük, Arapça çokluk eki (+at) …

KARAVAN SÖZCÜĞÜ

Sözlüklerde kökeninin İngilizce olduğu yazsa da kökeni esasında Farsça olan karavan sözcüğü, önceleri bir taşıtı değil, bir kafileyi ifade ediyordu: Kervan. Urfa’nın eski ticaret merkezi olan Harran’ın Asurcadaki adı da Harranu şeklinde. Böylece sözcüğün gelişimini …

ALEV SÖZCÜĞÜ

Türkçede ya- diye bir kök vardır ki adeta ışıklıdır. Birçok sözcüğün kökenidir. Öncelikle ya- fiili «parlamak, ışıldamak, ışık saçmak, aydınlanmak» gibi anlamlara gelir. Birden parlayıp arkasından hemen sakinleşenlere saman alevi benzetmesi yapılır. Bu kökten yanmak, yangın, yanıcı, yakacak, …