TDKArşiv

TERBİYE SÖZCÜĞÜ (تربية)

Arapça rb kökünden gelen sözcük, “yetiştirmek, ıslah etmek, büyütmek” anlamlarındadır. Aynı kökten türetilmiş olan rab sözcüğü ise “terbiye eden, yetiştiren, ulu/yüce olan” anlamına gelir. Böylece “Ya Rabbi” diye başlayan tüm yakarışlar “Ey beni terbiye eden” …

HEYECAN SÖZCÜĞÜ (هيجان)

Arapça heyc kökünden gelen sözcük, haca هاج “toz kaldırdı, öfkesi/telaşı kızıştı” eyleminden türemiştir  Arapçada “öfke ve telaşa kapılma, kızışma” anlamına gelen sözcük Türkçede kısmen anlam değişimine uğramıştır. Günlük kullanımda daha çok öfkeden değil, sevinçten kaynaklanan …