terbiye kelimesinin etimolojisiArşiv

TERBİYE SÖZCÜĞÜ (تربية)

Arapça rb kökünden gelen sözcük, “yetiştirmek, ıslah etmek, büyütmek” anlamlarındadır. Aynı kökten türetilmiş olan rab sözcüğü ise “terbiye eden, yetiştiren, ulu/yüce olan” anlamına gelir. Böylece “Ya Rabbi” diye başlayan tüm yakarışlar “Ey beni terbiye eden” …