yasak sözcüğünün kökeni nedirArşiv

Yasak Sözcüğünün Kökeni

Sözcüğün kökeni Moğolca “düzenlemek, nizam vermek, kanun yapmak” anlamına gelen casa- eylemine dayanır. Tarihte daha çok Cengiz Han’ın Yasaları için kullanılan sözcük Türkçeye hem yasa hem de yasak olarak geçmiştir. Yasa sözcüğünün Türkçesi ise “törü” …