yorgun sözcüğünün etimolojisiArşiv

YORGUN SÖZCÜĞÜ

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.  Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:  yorul-, yorucu, yorum, yordam  yorı– “eziyet etmek, …