çardak etimolojiArşiv

ÇARDAK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

Sözcük Farsça dört anlamındaki çâr/çehâr ve Arapça kemer anlamındaki tâk sözcüklerinin terkibinden oluşmuştur. Çardak “dört kemer” demektir. Çardak sözcüğünün anlamı TDK Sözlük’te şöyle verilmiştir: Ağaç dallarından örülmüş barınak, asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle …