Sefer (سفر) Sözcüğünün Kökeni Nedir?

dağ arabası

Sözcük Arapçauzun yürüyüş, yolculuk” anlamına gelen bir isimdir.

Elçi” anlamındaki sefir ve “elçilik” anlamındaki sefaret sözcükleri de aynı kökten türemiştir.

TDK Sözlük’te anlamı “yolculuk sebebiyle dinî açıdan kendisine bazı kolaylıklar sağlanan kimse” olarak verilen seferî sözcüğü de bu kökten gelir.

Ayrıca Batı dillerinde yer bulan “keşif turu” anlamındaki safari sözcüğünün kökeninin de Arapça sefer olduğunu ekleyelim.

Sefer sözcüğünün Türkçedeki bir diğer anlamı “kez, defa” demektir. Seferin Türkçesi olan yol sözcüğünün bir anlamı da budur.

Cahit Sıtkı, Otuz Beş Yaş’ında der ki:

Neler savrulmadı bilsen yapraklardan evvel!

Bu sefer ne olduysa biz insanlara oldu.”