Hamle Sözcüğü

dağ arabası

Hamle sözcüğü Arapça “yüklemek, taşımak” anlamlarına gelen haml حمل kökünden türemiştir.

“Yüklü kadın” anlamında hamile ve “yük taşıyıcı” anlamında hamal sözcükleri de aynı köktendir. Türkçe karşılığı atılım olan hamle sözcüğü, dilimizde “yüklenme, saldırı” anlamlarında kullanılmaktadır.

Oruç Aruoba, Yürüme adlı eserinde şöyle der:

Kişi, kendine bir türlü ulaşamayandır. Kendine doğru hamle eden, çabalayan, uzanan ama bir türlü dokunamayan.”