Tasa Sözcüğünün (تاسا) Kökeni

dağ arabası

Tasa sözcüğü hangi dilden gelmiştir?

Tasa sözcüğünün kökeni nedir?

Tasa sözcüğünün Türkçedeki kullanımları nelerdir?

Sözcüğün kökü Farsça tâs sözcüğüdür. Tâs “kararsız olma, telaş” anlamına gelir. Tâse ise “sıkıntı, acı, kaygı” anlamındadır.

Tasa sözcüğü birkaç deyimde şöyle yer alır: tasasına düşmek, tasa çekmek, tasa etmek.

Sözcüğün kökü, Türkçedeki “kap” anlamındaki tas sözcüğünü akla getirebilir. Tas sözcüğü Arapçadır: طاس ve “kadeh, çanak” anlamına gelir. Bu anlamı ile İspanyolca ve Fransızcaya da geçmiştir.

Tas sözcüğünün yer aldığı kalıpları inceleyelim: tası tarağı toplamak, eski hamam eski tas, tas gibi.

Kırık Hayatlar’da Halid Ziya kahramanını şöyle tanıtır:

Yaşamının mutluluğunda sürekli bir tasa vardı. . .


Dergimizin mart nisan sayısını okumak için tıklayınız.