Esenlik sözcüğü çözümlemesiArşiv

ESENLİK SÖZCÜĞÜ ( ésen+lik)

Sözcüğe yazılı en eski kaynak olarak Uygurca İyi Prens Kötü Prens Öyküsü’nde rastlıyoruz. Sözcük eserde ‘ sağlık, iyilik, güç ‘ anlamında kullanılmıştır. Esen/Esenlik sözcüğü Eski Türkçede selamlaşma kalıbı olarak yer bulmuştur. Sözcük Hakasça ve Altay …