etimolojik sözlükArşiv

Yasak Sözcüğünün Kökeni

Sözcüğün kökeni Moğolca “düzenlemek, nizam vermek, kanun yapmak” anlamına gelen casa- eylemine dayanır. Tarihte daha çok Cengiz Han’ın Yasaları için kullanılan sözcük Türkçeye hem yasa hem de yasak olarak geçmiştir. Yasa sözcüğünün Türkçesi ise “törü” …

ÇARDAK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

Sözcük Farsça dört anlamındaki çâr/çehâr ve Arapça kemer anlamındaki tâk sözcüklerinin terkibinden oluşmuştur. Çardak “dört kemer” demektir. Çardak sözcüğünün anlamı TDK Sözlük’te şöyle verilmiştir: Ağaç dallarından örülmüş barınak, asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle …