gölge kökeni nedirArşiv

GÖLGE SÖZCÜĞÜ (köli-ge)

Sözcük Eski Türkçe “kararmak” anlamındaki köli- eyleminden türemiştir. Eski Türkçede kölige biçiminde kullanılan sözcük, günümüze yaptığı yolculukta gölge biçimini almıştır. İslamiyet’in etkisiyle dilimizde, gölge anlamına gelen Arapça zill ile Farsça sâye sözcükleri de yer bulmuştur. …