hürmet sözcüğünün kökeniArşiv

Hürmet Sözcüğünün Kökeni

Arapça hrm kökünden pek çok sözcük türemiştir. “Kutsal, yasak, dokunulmaz olan, saklanmış olan, gizlenen, esirgenen” anlamından haram, harem, mahrem ve mahrum sözcükleri türemiştir. “Özen gösterilmesi gereken, saygıdeğer olan” anlamından ise ihtiram, muhterem, hürmet sözcükleri oluşmuştur. …