Kefaret ne demektirArşiv

Kefaret Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Köken bakımından Süryanice hatta Akatçaya bağlanabilen sözcük, Arapça “örttü, kararttı, sildi” anlamındaki kefere kökünden gelir. Kefaret “suçunu örtme, suça/günaha karşılık bedel ödeme” anlamındadır.Aynı kökten dilimizde bulunan pek çok sözcük vardır: küfür, kâfir, küffar, tekfir… Arapçada, …