kökenbilim sözlüğüArşiv

ÇARDAK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

Sözcük Farsça dört anlamındaki çâr/çehâr ve Arapça kemer anlamındaki tâk sözcüklerinin terkibinden oluşmuştur. Çardak “dört kemer” demektir. Çardak sözcüğünün anlamı TDK Sözlük’te şöyle verilmiştir: Ağaç dallarından örülmüş barınak, asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle …

GÖLGE SÖZCÜĞÜ (köli-ge)

Sözcük Eski Türkçe “kararmak” anlamındaki köli- eyleminden türemiştir. Eski Türkçede kölige biçiminde kullanılan sözcük, günümüze yaptığı yolculukta gölge biçimini almıştır. İslamiyet’in etkisiyle dilimizde, gölge anlamına gelen Arapça zill ile Farsça sâye sözcükleri de yer bulmuştur. …