rahmet kelimesi ne demekArşiv

Rahmet Sözcüğünün Anlamı ve Kökeni

Sözcük Arapça rhm kökünden türemiştir. Rahim “bebeğin sarıp sarmalandığı yer, döl yatağı” ve “şefkat gösterme, kucaklama, esirgeme” anlamlarına gelmektedir. Rahmet ise Arapçada “şefkat, esirgeme, koruma” demektir. Vefat eden kişiye merhum (rahmet edilen) denmesi, yakınına “Allah …