suç sözcüğünün kökeniArşiv

Suç Sözcüğünün Kökeni

Sözcük Eski Türkçe “su-“ eyleminden türemiştir. Su- “bükülmek, itaat etmek” anlamındadır. Suç sözcüğü ise “yoldan sapmak, kaymak, hata yapmak” anlamına gelir. Eski Türkçede suç sözcüğünün yanında yazuk sözcüğü de kullanılmıştır. Dilimize Arapçadan girmiş olan cürüm …