türkçeye gözlükArşiv

Hamle Sözcüğü

Hamle sözcüğü Arapça “yüklemek, taşımak” anlamlarına gelen haml حمل kökünden türemiştir. “Yüklü kadın” anlamında hamile ve “yük taşıyıcı” anlamında hamal sözcükleri de aynı köktendir. Türkçe karşılığı atılım olan hamle sözcüğü, dilimizde “yüklenme, saldırı” anlamlarında kullanılmaktadır. …

Düş Sözcüğü

Düş Sözcüğü Sözcük Eski Türkçe tül/tüş sözcüğünden evrilmiştir. Eski dönemlerde “rüya görmek” anlamında tül tülemek fiilinin kullanıldığını ekleyelim. Düşlemek ve düşünmek birbirine komşu fiillerdir. Öyle ki hiçbir düşünce düşü görülmeden üretilemez. Dilimizde düş sözcüğüyle eş …

Maden Sözcüğü (معدن)

Sözcük Arapça معدن “topraktan çıkan cevher ve cevherin çıkarıldığı yer” anlamına gelmektedir.Kesin olmamakla birlikte, maden sözcüğünün kökeni olarak Süryanice/İbranice “parlatmak, cilalamak, esnetmek” anlamlarındaki عدن fiili de gösterilmektedir. Bu fiilin aynı zamanda Tevrat’ta Adem ile Havva’nın …