DERGİ SÖZCÜĞÜ ( térgü )

dağ arabası

Türkçe bir sözcük olan dergi sözcüğü, Eski Türkçe térgü sözcüğünden evrilmiştir.
Térgü , Divan-i Lügati’t-Türk’te yer alan anlamıyla ‘kurulu sofra’ demektir.

Sözcüğün kökü ise ‘bir araya getirmek, toplamak, birleştirmek’ anlamına gelen ” tér- ” (dermek) fiilidir. Dolayısıyla anlamının izlerini günümüzde de taşıyan sözcük, birçok ürünün bir araya getirildiği yayın dizisi anlamında kullanılmaktadır.

Günümüz Türkçesinde de kullandığımız, Eski Türkçe tér- fiilinden türeyen diğer sözcükler şunlardır:
Dernek,
Derlemek,
Devşirmek,
Dermek,
Derin.

Yorum Ekle