emre sözcüğünün etimolojisiArşiv

Emre Sözcüğünün Kökeni

Amır sözcüğü runik metinlerde “barış, huzur, sakinlik” anlamına gelir. Moğolca amu- “barış sevmek, sakin olmak” anlamındadır. Sıfat olarak amrak “sakin, barışsever” demektir. Anadolu’da sözcüğün amrak > amrah şekline evrilip günümüzde erkek adı olan Emrah ve …