etimolojik sözlük indirArşiv

GÖLGE SÖZCÜĞÜ (köli-ge)

Sözcük Eski Türkçe “kararmak” anlamındaki köli- eyleminden türemiştir. Eski Türkçede kölige biçiminde kullanılan sözcük, günümüze yaptığı yolculukta gölge biçimini almıştır. İslamiyet’in etkisiyle dilimizde, gölge anlamına gelen Arapça zill ile Farsça sâye sözcükleri de yer bulmuştur. …

Tartmak Sözcüğünün Kökeni

Kökeni oldukça eskilere dayanan sözcük, Eski Türkçede “çekmek, yaymak, açmak” anlamlarına gelir. Zamanla “ölçmek” anlamı da kazanmıştır. Tartmak kökünden türeyen diğer sözcükler şunlardır: Tartı, tartışma, tartışmak, tartaklamak. Tartışmak sözcüğü “bir konunun kişiler arasında farklı yönlere …