Tartmak Sözcüğünün Kökeni

dağ arabası

Kökeni oldukça eskilere dayanan sözcük, Eski Türkçedeçekmek, yaymak, açmak” anlamlarına gelir. Zamanla “ölçmek” anlamı da kazanmıştır. Tartmak kökünden türeyen diğer sözcükler şunlardır: Tartı, tartışma, tartışmak, tartaklamak.

Tartışmak sözcüğü “bir konunun kişiler arasında farklı yönlere çekilerek açılması, ortaya serilmesi” anlamına gelir. Öyle ki bir konuyu tartışan kişiler önceden o konuyu zihinlerinde tartıp biçmişlerdir.

Tartmak kökünden türeyen birçok deyim ve atasözümüz vardır:

Kelimeleri tartarak konuşmak, gözleriyle tartmak, kendini tartmak, sözü tartmak…

Bu deyimlerden anlaşılıyor ki toplumumuzda önemsenen erdemlerden biri de her konuda ölçülü olmaktır.

Şu atasözü ile sonlandıralım:

Baş dille tartılır. Yani, kişinin aklı söylediği sözlerle ölçülür.


Dergimizde yer alan birçok metni Youtube hesabımız üzerinden dinleyebilirsiniz.
Son sayımıza bu köprü üzerinden erişip okuyabilirsiniz.

Daha fazla sözcüğün öyküsüne ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gözlük dergisinin tüm ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Mobil uygulamamızı indirmek için TIKLAYINIZ.