güncel sözlükArşiv

DAVUL SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ (طبل)

Arapça tbl kökünden gelen tabl sözcüğünden türemiştir. Tabl “savaşlarda kullanılan davul ve dairesel,  yassı tepsi” anlamlarına gelir. Dilimizde yer bulan tabla sözcüğünün de kökü, Arapça tabl’dır. Dilimizde tabla “tepsi, küllük” anlamlarında kullanılır. Hindistan ve Pakistan …