iklim sözcüğünün kökeniArşiv

İKLİM SÖZCÜĞÜ

Türkçede ikisi de alıntı olan iki farklı anlamda iklim sözcüğü vardır. İlki, Arapçadan ödünçlenmiş olan (إقليم ) iklimdir. Anlamı “Yeryüzündeki yedi kıtanın her biri, diyar, ülke” demektir. ” Kendimize daima yaşanacak iklim yaratmaktan başka ne …