kaynak sözcüğünün etimolojisiArşiv

KAYNAK SÖZCÜĞÜ

Eski Türkçede “su fışkıran yer” anlamına gelen kañ sözcüğünden türeyen kaynak, zamanla “bir şeyin menşesi, çıkış yeri, kökeni, sebebi”, “kazanç sağlayan öge”, “belge, literatür” gibi pek çok anlam kazanmıştır. Bunlarla birlikte sözcük “iki metal parçayı …