kilim motifleriArşiv

Kilim Sözcüğünün Kökeni

Farsça gilīm گليم  “yaygı, battaniye, örtü” sözcüğünden alıntıdır. Sözcüğün Farsçaya da Yunancadan geçtiği söylenir. Yunanca kálymma\κάλυμμα  “örtü” demektir. Ahmed Vefik Paşa kilimi “ince tüysüz halı” olarak tanımlar ve uzun tüylüsüne “zilü” denildiğini ekler. Divanü Lügati’t-Türk’te …