köken bilim sözlüğüArşiv

Siren Sözcüğünün Kökeni

İlginç bir öyküsü olan siren, Yunanca “çıkardığı yüksek ses ile gemileri kazaya sürükleyen efsanevi yaratık” özel adından türemiştir. Yunancadan Fransızcaya geçen sözcük, rahatsız edici ve ürperten sesiyle sirène “canavar düdüğü” sözcüğünden alıntılanmıştır.  Mitolojide ise “denizde …

YORGUN SÖZCÜĞÜ

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.  Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:  yorul-, yorucu, yorum, yordam  yorı– “eziyet etmek, …