YORGUN SÖZCÜĞÜ

dağ arabası

 Eski Türkçeninköklü eylemlerinden olan “yorı-” eylemi, günümüzdeki “yürü-” eyleminin en eski biçimidir. Yorgun sözcüğünün kökü de yorı- eylemine dayanır.

 Günümüzde kullandığımız ve yorı- eyleminden türeyen diğer sözcükler şunlardır:

 yorul-, yorucu, yorum, yordam

 yorı“eziyet etmek, yürütmek, bitap düşürmek” gibi anlamlara gelmekle birlikte “akıl yürütmek, açıklamak, çözmek” gibi anlamlara da gelir. Örneğin; hayra yormak, rüya yorumlamak, akıl yormak gibi.

Eski Türkçe ar- eylemi ile yor- eylemi aynı anlamdadır. ar- eylemi dilimizde tek başına yaşamıyor olsa da günümüzde kullandığımız “yorgun argın” ikilemesinde her iki biçimi de yaşatmaktayız.