kökenbilim sözlüğü indirArşiv

ISMARLAMAK SÖZCÜĞÜ (سپردن)

Kökeni Orta Farsçaya dayanan ısmarlamak eylemi, “sıpardan/sıpar-“ sözcüğünden evrilmiştir. “Emanet etmek” anlamındadır. Bu anlamıyla bugün Ermenice’de “absbar- ապսպար” biçiminde yaşamaktadır. Aynı kökten dilimize geçmiş bir diğer sözcük de “sipariş” sözcüğüdür. Sıpar- eyleminin isim hâli olan …