müzik sözcüğünün kökeniArşiv

MÜZİK SÖZCÜĞÜ ( μουσική )

Eski Yunanca mousikē sözcüğünden alıntıdır. “İlham perisi” anlamına gelen Moúsa  (Mούσα)  sözcüğünden türemiştir. Moúsa (müz) aynı zamanda Yunan mitolojisinde sanat tanrıçalarına verilen özel addır. Yunan mitolojisine göre 9 müz yani 9 ilham perisi vardır. Denilebilir …