MÜZİK SÖZCÜĞÜ ( μουσική )

dağ arabası

Eski Yunanca mousikē sözcüğünden alıntıdır.

“İlham perisi” anlamına gelen Moúsa  (Mούσα)  sözcüğünden türemiştir.

Moúsa (müz) aynı zamanda Yunan mitolojisinde sanat tanrıçalarına verilen özel addır. Yunan mitolojisine göre 9 müz yani 9 ilham perisi vardır.

Denilebilir ki müzik, doğanın üzerimize serptiği ilhamlardan biridir.

Soneler‘den bir alıntıyla sonlandıralım:

“Sen ki müziksin, müzik dinlerken hüznün niye?”

William Sheakspeare

Yorum Ekle