sakınmak sözcüğünün kökeniArşiv

SAKINMAK SÖZCÜĞÜ

Eski Türkçe sakınmak sözcüğünün kökü sak‘tır. Sak; düşünce, düşünceli, duyarlı hatta endişeli anlamına gelir. Sak sözcüğünden türetilen sakınmak; düşünmek, uyanık ve ihtiyatlı olmak, kaygılanmak anlamındadır. Örneğin, Divan-i Lugati’t-Türk’te  “ol maŋa edgü sakındı” cümlesi ‘benim hakkımda …