tartmak etimolojiArşiv

Tartmak Sözcüğünün Kökeni

Kökeni oldukça eskilere dayanan sözcük, Eski Türkçede “çekmek, yaymak, açmak” anlamlarına gelir. Zamanla “ölçmek” anlamı da kazanmıştır. Tartmak kökünden türeyen diğer sözcükler şunlardır: Tartı, tartışma, tartışmak, tartaklamak. Tartışmak sözcüğü “bir konunun kişiler arasında farklı yönlere …