tdk güncel sözlükArşiv

Ramazan Sözcüğünün Kökeni

Sözcük Arapça rmd kökünden gelir. “Kuru sıcak” anlamına gelen ramad, “kor hâlindeki sıcak kül” anlamında İbranice remes ile aynı kökten kabul edilir. Buradan hareketle Ramazan sözcüğü ise “yandı, kavruldu” anlamına gelir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Bu …

ISMARLAMAK SÖZCÜĞÜ (سپردن)

Kökeni Orta Farsçaya dayanan ısmarlamak eylemi, “sıpardan/sıpar-“ sözcüğünden evrilmiştir. “Emanet etmek” anlamındadır. Bu anlamıyla bugün Ermenice’de “absbar- ապսպար” biçiminde yaşamaktadır. Aynı kökten dilimize geçmiş bir diğer sözcük de “sipariş” sözcüğüdür. Sıpar- eyleminin isim hâli olan …