türkçe sözlükArşiv

Dere Sözcüğü

Sözcük Farsça “İki dağın arasındaki geçit, vadi” anlamındadır. Dilimizde ise “akarsu, nehir” anlamında kullanılır. İçinde dere sözcüğü geçen deyimlerimiz şunlardır: Bin dereden su getirmek Dere tepe düz gitmek Dereyi görmeden paçayı sıvamak Dereden tepeden konuşmak …

Turkuaz Sözcüğü (turquoise)

Sözcük Fransızca asıllıdır. ‘Turc‘ (Türk) özel adından türemiştir.  ‘Türk’e ait olan, ‘Türk mavisi’, ‘Türk taşı’ anlamlarına gelmektedir. Peki neden bir renk, adını bir milletten almıştır? Sorunun yanıtı Türk milleti için gökyüzünün kutsallığına bağlansa da, daha …

ÖZLEM SÖZCÜĞÜ (öz+le-m)

Özlem sözcüğü Eski Türkçe bir sözcüktür. Sözcüğün kökü ise ‘öz’dür. Öz, en temel anlamı ile ‘benlik, çekirdek, ruh, kendi‘ demektir. İnsanın özü, yani somutlaştıracak olursak tıpkı bir meyvenin özü gibi; posasından arınmış en saf, en …